Het welbevinden van het kind staat centraal

positieve benadering kinderen - groeikansen op elk vlak - werken met de sterktes van de kinderen

Teamgerichte werking met heel veel expertise en deskundigheid

Collegiale ondersteuning binnen flexibel enthousiast team

Ouderbetrokkenheid en open communicatie

Vertrekkend van het kind - op maat van de leerling - op eigen ritme en mogelijkheden

Vernieuwend met het oog op de toekomst

Goede voorbereiding op vervolgonderwijs (ook via GON)

Sociale vaardigheden met Tim en Toeka

Ezeltherapie voor T2

Samenwerking met zorgboerderij Bokkeslot

Aparte structuurklassen én geïntegreerde werking ASS, GON en ION

Snoezelruimte

Kinderyoga