Schoolbestuur

De KIM & De SAM zijn gemeentelijke scholen voor buitengewoon onderwijs.

De inrichtende macht is het gemeentebestuur van Deerlijk, terug te vinden op onderstaand adres:

Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk

De schepen van onderwijs voor de gemeente Deerlijk is de heer Claude Croes, tevens burgemeester.

 

Meer info vind je op www.deerlijk.be.

Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal tweemaal per jaar.

Binnen deze raad is er een vertegenwoordiging van personeel, ouders en lokale gemeenschap.

De directie en het schoolbestuur is van ambtswege vertegenwoordigd.

Scholengemeenschap

De KIM & De SAM behoren tot de scholengemeenschap: Deerlijk – Vichte – Ingooigem – Kortrijk – Kooigem.

 

De scholengemeenschap bestaat uit de volgende scholen:

De KIM 

Sint-Amandusstraat 28 – Deerlijk

De SAM

Nieuwstraat 3 – Deerlijk

De Beuk

Sint-Amandusstraat 26 – Deerlijk

De Beukennoot

Beukenhofstraat 38 – Vichte

Gemeenteschool Ingooigem

P. Verrieststraat 12 – Ingooigem

Gemeentelijke basisschool Kooigem

Kooigemplaats – Kooigem

Gemeentelijke basisschool Kortrijk

Halenplein 11 – Kortrijk

 

Meer info over deze scholengemeenschap kan u hier vinden: Dolms

 

 

De administratieve zetel van de scholengemeenschap bevindt zich in:

Gemeentelijke basisschool Kortrijk

Halenplein 11, 8500 Kortrijk

Daarnaast hebben wij een verregaande samenwerking met de vrije school De Berk en VBS Belgiek in Deerlijk.

CLB

De KIM & De SAM hebben een samenwerkingsovereenkomst met het Vrij CLB Groeninge/Kortrijk.

 

VCLB Groeninge

Kasteelstraat 27

8500 Kortrijk

056/24.97.00

info@vclbgroeninge.be

www.vclbgroeninge.be

 

De CLB-medewerker en contactpersoon voor De KIM & De SAM is Gwendy Verthe (gwendy.verthe@vclbgroeninge.be), 

psychologe.

OVSG

Als scholen zijn wij aangesloten bij het OVSG.

OVSG vzw is het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.

Als representatieve vereniging van steden en gemeenten die onderwijs organiseren, verdedigt OVSG de belangen van het gemeentelijk onderwijs.

Als dienstverlenende organisatie helpt OVSG zijn leden bij het concretiseren van het beleid en biedt het een volledige juridische en schoolorganisatorische dienstverlening aan.

OVSG treedt op als pedagogische begeleidingsdienst voor het gemeentelijk onderwijs en biedt, via aanverwante organisaties, nascholing voor directies en leerkrachten


Meer info op www.ovsg.be.

GORK

Onze scholen zijn ook aangesloten bij de GORK-scholen:

Gemeentelijk Onderwijs Regio Kortrijk (GORK) is een scholengroep die al meer dan 30 jaar bestaat in het zuiden van West-Vlaanderen.

Vandaag de dag bestaat deze scholengroep uit 33 gemeentelijke scholen uit het basisonderwijs. Samen vertegenwoordigen zij 14 gemeenten.

Gork is een regionaal netwerk van het gemeentelijk onderwijs dat een zeer sterke werking en netwerking wist uit te bouwen: dit zowel voor leerkrachten, zorgcoördinatoren als directies.


Meer info op www.gork.be.

Goed gekozen

We investeren in de toekomst!

Samen met KOOGO heb je goed gekozen voor het gemeentelijk onderwijs.


Wat dit precies inhoudt, vind je op www.goedgekozen.be.

Externe diensten

  • Zorgboerderij Bokkeslot
  • Thuisbegeleidingsdiensten
  • Korbeel
  • CGG

Opleidingen en bijscholingen